Sök
Stäng denna sökruta.

Feedback

Vi har delat upp utvärderingen av Teamsdagen i två delar. En del där vi frågar om Teamsdagens sessioner, där får du svara på vad du tyckte om de sessioner som hölls på Teamsdagen.

Den andra delen handlar om vad du tyckte om Teamsdagen som helhet och vänder sig till dig som var med på plats, online eller var anmäld till Teamsdagen eller på väntelistan.

Med hjälp av era svar på utvärderingarna kan vi planera en ny Teamsdag som förhoppningsvis blir ännu bättre.