AudioCodes

Booth 316Gold

Teams contact center integration, Teams phone migration and Direct Routing, AI-enhanced communication & recording, Meeting room devices and IP-Phones, NextGen voice applications and services

AudioCodes Voca CIC - solution certified for Microsoft Teams

Med AudioCodes omvandlar du Microsoft Teams till en komplett företagskommunikationslösning och behåller kontrollen över din egen plattform. Dra nytta av vårt 18-åriga partnerskap med Microsoft för att stärka din kommunikationsstruktur och säkerställa förtroende bland IT-chefer, användare och kunder.

Omtolkning av Kundkontakt

Upplev framtiden för kundkontakt med AudioCodes Voca CIC. Denna prisbelönta kontaktcenterlösning integrerar varje Microsoft Teams-användare i serviceflödet och höjer servicenivån och tillgängligheten. Med intuitiva samtalflöden, CRM-integration och inbyggd konversations-AI säkerställer Voca CIC sömlösa kundupplevelser ovanpå Teams, vilket minskar arbetsbelastningen och förbättrar servicetillförlitligheten.

Upptäck kraften i Voca CIC:

1. Superkraft för Teams-användare:

Ge alla Teams-användare, även utanför kontaktcentret (IT-support, HR/rekrytering, försäljning och mer), tillgång till smart samtalshantering, rapportering och automatiserade samtalsflöden. Kundtjänstmedarbetare kan enkelt dra nytta av expertis från backoffice under viktiga tjänstesamtal.

2. Inbyggd Conversational AI: 

Få värdefull insikt och förbättra kundkommunikationen med hjälp av inbyggda funktioner för Conversational AI och realtidsintegration med CRM-system, databaser och MS Power Apps.

3. Integrerad kommunikation:

Utnyttja fördelarna med Microsoft Teams Telefon för att skapa en sömlös kommunikationsupplevelse, med en enda källa till sanning för alla dina medarbetare.

https://www.audiocodes.com/solutions-products/voiceai/voca-conversational-interaction-center