Johan Hurtigh

Johan har mångårig erfarenhet av att hjälpa individer och organisationer att utveckla och implementera effektiva och hållbara arbetssätt.

Med en bakgrund inom life science trivs Johan som bäst i gränslandet mellan människa och teknik där han kan nyttja sin stora kunskap inom neurovetenskap för att med hjälp av Microsoft 365 och Viva-sviten skapa hjärnsmarta organisationer och en medarbetarupplevelse i världsklass