Tillgänglighet och inkludering i Teams och Microsoft 365

1:00pm - 1:30pm, Tue 1st October 2024
Level 100 - NybörjareAlla spårRum 4
Med detta föredrag vill jag öka medvetenheten kring hur pass vanligt förekommande det är att kollegor runt om oss är i behov av någon form av stöd och anpassning. 
Har ni identifierat denna personal, anpassar ni er kommunikation och dokumentation för att passa alla, har ni säkerställt att er personal känner till de möjligheter till stöd och anpassningar som finns i er digitala miljö? 
Inte? Då är ni i gott sällskap, det är nämligen ofta som jag vid mina utbildningsinsatser behöver upplysa användare om de inbyggda tillgänglighetsfunktionerna och möjligheterna att anpassa Microsoft365 och Teams för att åstadkomma ökad tillgänglighet och inkludering. 
När ni lämnar denna session så har ni en grundläggande kännedom om hur ni genom att kombinera genomtänkt användning av digitala verktyg kan bidra till en verkamhet där alla inkluderas på samma villkor. 
Vid denna session kommer vi bland annat att titta närmare på funktioner i M365 som; 

 

Martin Howe

HoweITworkS
VD