Skapa ett stabilt governanceteam som levererar precis rätt uppsättning av Microsoft 365 tjänster till din organisation

10:00am - 10:30am, Tue 1st October 2024
Level 100 - NybörjareBeslutsfattareRum 1 (Online)

Att använda Microsoft 365 är ju busenkelt! Om bara alla var överens om hur vi ska använda det och hur det ska vara inställt, och var vi ska lägga ribban, och ha vår interna roadmap, och så kommer det nya saker hela tiden! Är det inte AI så är det Loop.

Ja, det är inte busenkelt om du inte har det har ett governanceteam som fungerar som det ska. Och vi förstår att det inte kan bara vara IT, det har vi lärt oss men vad är den perfekta mixen och hur ska de jobba tillsammans? 

I den här sessionen kommer Pia Langenkrans och Mats Warnolf att med mycket humor och erfarenhet förklara vilka delar av din organisation som behöver vara delaktiga (hint – det är HR, Kommunikation, IT, Fastighet och Juridik), hur deras roller ser ut, vilka ansvarsområden de har och hur de ska jobba tillsammans. 

Följer du våra råd kommer du ha ett team som levererar precis rätt uppsättning av Microsoft 365 till din organisations medarbetare. 

Pia Langenkrans

Cloud 476 AB
Microsoft 365 expert och förändringsledare

Mats Warnolf

Mats Warnolf AB
Trusted Advisor