Se upp för döda hästar i arbetslivet

3:00pm - 3:30pm, Tue 1st October 2024
Level 100 - NybörjareBeslutsfattareRum 3

Vilka föråldrade metoder och tankesätt håller vi fast vid även när de inte längre tjänar sitt syfte eller är effektiva i vår nutida arbetsmiljö?

 

Med avstamp i ”The Dead Horse Theory” belyser Oscar Berg med hjälp av en serie insiktsfulla illustrationer och skarpsinniga observationer föråldrade metoder och tankesätt som står i vägen för innovation och effektivitet i arbetslivet. Från den ihållande övertron på e-post som allt-i-allo kommunikationsverktyg, till vanan att föredra fysiska möten över virtuellt och asynkront samarbete.

 

Genom ett skifte mot mer dynamiska, osamtidiga och digitalt integrerade arbetsmetoder kan vi inte bara öka produktiviteten och innovationsförmågan i våra organisationer, utan även främja en hållbar arbetskultur där välmående står i fokus.

 

Som deltagare kommer du förhoppningsvis att få dig ett eller annat igenkännande skratt och lämna sessionen med en förnyad förståelse för vikten av att anamma förändring, inte som ett hot, utan som en möjlighet att återuppfinna hur vi arbetar och samarbetar.

Oscar Berg

Exobe
Strateg & Solution Architect digitala arbetssätt & Employee Experience