Så skapar du ett Center of Excellence i Teams

11:15am - 11:45am, Tue 1st October 2024
Level 200-300 - Van användareBeslutsfattareRum 4

Att skapa förutsättningar för kollegor att få lära av och med varandra är bland de mest effektiva sätten att driva ett införande av ny teknologi. För det behövs ambassadörer som villigt ställer upp, delar med sig av goda exempel och hjälper och utbildar sitt team. Hur får man egentligen till ett sådant lärande i en organisation? Och vilka verktyg och redskap i Teams kan vi dra nytta av för att stödja ambassadörer? Josefin kommer att dela sina erfarenheter av att skapa Centers of Excellence i Teams. 

Josefin Stenmark

Xenit AB
Productivity consultant