Microsoft Teams – Där Frontline Workers Får Superkrafter

4:00pm - 4:30pm, Tue 1st October 2024
Level 200-300 - Van användareAlla spårRum 4

I en tid då världen snabbt förändras, står våra frontline workers på frontlinjen för vår dagliga verksamhet, och deras roll är mer avgörande än någonsin. Trots detta möter de ofta hinder i kommunikationen som begränsar deras förmåga att effektivt samarbeta och utföra sina arbetsuppgifter. Vår session, ”Microsoft Teams – Där Frontline Workers Får Superkrafter”, är dedikerad till att utforska och lösa dessa utmaningar genom att integrera Microsoft Teams djupare in i deras arbetsflöden.

Vi kommer att dyka ned i hur Teams Phone inte bara kan fungera som ett verktyg för att förbättra daglig kommunikation och samarbete, utan även hur det kan skapa en mer inkluderande, engagerande och produktiv arbetsmiljö för alla, särskilt för de på vår frontlinje. Genom praktiska exempel och kundeexempel kommer vi att visa hur Teams kan anpassas för att möta de unika behoven hos frontline workers, förbättra deras tillgång till information och kollegor, och därigenom demokratisera teknikens kraft för alla inom organisationen.

Denna session är för dig som söker konkreta lösningar på hur du kan stärka din organisation från grunden upp, genom att ge dina mest kritiska medarbetare de verktyg och den teknik de behöver för att inte bara överleva utan även blomstra i den moderna arbetsmiljön. Detta är sessionen för dig som vill bygga en mer inkluderande, kommunikativ och effektiv framtid för frontline workers med Microsoft Teams.

Andreas Adolfsson

Microsoft
Teams Technical Specialist

William Ridderström

Microsoft
Sr Specialist - Modern Work