Ge kommunikationen ett lyft med Teams och Viva!

11:15am - 11:45am, Tue 1st October 2024
Level 200-300 - Van användareBeslutsfattareRum 3

 

Idag borde det vara enkelt att kommunicera både internt i en organisation och med externa kontakter. Digitaliseringen möjliggör snabb kommunikation, dygnet runt, med hjälp av både mobiltelefoner och datorer.

Varför är då just kommunikation – och bristen därav – ett stort problem i det moderna arbetslivet?

I den här sessionen kommer vi att prata om och dema hur ni kan nyttja Out-Of-The-Box funktionalitet för att skapa förutsättningar för engagerande och tydlig kommunikation i er organisation. Med Teams som nav för kommunikation och samverkan är det möjligt att skapa både lugn och effektivitet.

Vi kommer att visa:

·Upptäck möjligheterna som ofta redan finns bakom kulisserna i många organisationer. Allt vi går igenom under denna session ingår i alla Microsoft 365 Enterprise-licenser!

 

 

Anna Segerström

Coligo
Change Management Specialist

Marianne Engman

Coligo AB
Change Management Specialist