Från Riktlinjer till Realisering: Införande av molntjänster inom högt reglerade privata och offentliga verksamheter inom EU

11:15am - 11:45am, Tue 1st October 2024
Level 100 - NybörjareBeslutsfattareRum 1 (Online)

Välkommen till en session där vi utforskar hur Microsoft 365 och Teams, kan implementeras inom högt reglerade privata och offentliga verksamheter med fokus på att efterleva EU som tex OSL, GDPR NIS2.

Under den här sessionen kommer vi att diskutera:

·Vilka utmaningar de olika regelverken och regleringarna för med sig när det gäller införandet av molntjänster som Microsoft 365 och Microsoft Teams.

·Konkreta exempel från högt reglerade svenska företag och myndigheter som har lyckats med att integrera dessa tekniker i sin verksamhet.

·Vikten av att balansera innovation och teknologisk framsteg med strikt efterlevnad, särskilt i termer av dataskydd och integritet.

·Praktiska tips och ovärderliga lärdomar direkt från de som arbetat på fältet.

Sessionen är skräddarsydd för dig som är IT-professionell, beslutsfattare eller arbetar med efterlevnadsfrågor och molnteknologi inom den privata eller offentliga sektorn. Vårt mål är att du ska lämna sessionen med en solid förståelse för hur du kan integrera dessa molnlösningar på ett effektivt och lagligt sätt i din egen organisation.

Tommy Clarke

Exobe AB
CTO