Copilot för M365: Från teori till praktik, navigera runt fallgroparna genom att ta del av lärdomar från faktiska implementationer

3:00pm - 3:30pm, Tue 1st October 2024
Level 100 - NybörjareAlla spårRum Audiocodes

Ta del av en unik inblick i hur svenska organisationer har lyckats, och misslyckats, med att implementera och dra nytta av Copilot för Microsoft 365 inom sina verksamheter! I vår session kommer vi att dela med oss av konkreta erfarenheter från faktiska implementeringar av Copilot för Microsoft 365 och utforska de framgångsfaktorer och lärdomar som dessa organisationer har samlat på sig.

Vi kommer att prata om verkliga situationer som visar hur Copilot för Microsoft 365 har förbättrat produktiviteten, effektiviteten och automatiseringen inom svenska organisationer. Du kommer även att få insikt i hur Copilot för Microsoft 365 har hjälpt till att lösa utmaningar och skapa nya möjligheter i olika branscher och verksamhetsområden. Vi kommer även att berätta de tillfällen när Copilot för Microsoft 365 inte riktigt levererat som förväntat, så att du kan undvika samma fallgropar och maximera Copilot för Microsoft 365 potential för din egen organisation.

Denna session kommer att vara en värdefull källa till inspiration och kunskap för alla som är intresserade av att ta sin organisation till nästa nivå genom att utnyttja Copilot för Microsoft 365. Missa inte chansen att lära dig av verkliga implementeringar och dra nytta av deras erfarenheter för att förbättra din egen organisations arbetsflöden och resultat!

Jonas Törner

Exobe
Employee Experience Specialist

Ralph Lindgren

Christine Godring