Olle Fagerstedt

Olle Fagerstedt

Olle Fagerstedt är kommunikationsansvarig och rådgivare inom den digitala arbetsplatsen på Diwo. Han brinner för involverande och engagerande kommunikation som uppmanar till dialog mellan mottagare och avsändare. Han har 10 års erfarenhet av kommunikation och försäljning inom flera branscher från både stora internationella företag och start-ups. Olle är just nu engagerad i utrullningen av Teams och office365 på ett av landets största livsmedelsföretag i rollen som förändringsledare och kommunikatör.